26. 04. 2007.

Pravdanje

Majka Božu jutro-veče kara:
"Sine Božo, živ ne bio majci!
Što god steče, sve devojci dade!"
"Oj, boga ti, moja stara majko,
šta sam stek'o, šta li sam joj dao?
Litru zlata, i trista dukata,
i maramu od suvoga zlata,
i na njojzi stotinu dukata."

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.