26. 04. 2007.

Vila zida grad

Grad gradila b'jela vila
ni na nebo ni na zemlju,
no na granu od oblaka.
Na grad gradi troje vrata:
jedna vrata sva od zlata,
druga vrata od bisera,
treća vrata od škerleta.
Što su vrata suha zlata,
na njih vila sina ženi.
Što su vrata od bisera,
na njih vila kćer udava.
Što su vrata od škerleta,
na njih vila sama sjedi,
sama sjedi, pogleduje
đe se munja s gromom igra,
mila sestra su dva brata,
a nevjesta s dva đevera.
Munja groma nadigrala,
mila sestra oba brata, a nevjesta dva đevera.

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.