26. 04. 2007.

Nadžnjeva se momak i djevojka

Nadžnjeva se momak i djevojka:
momak nažnje dvades't i tri snopa,
a devojka dvadeset i četiri.
Kad uveče o večeri bilo,
momak pije dvades't i tri čaše,
a devojka dvadeset i četiri.
Kad ujutru beo dan osvanu,
momak leži, ni glave ne diže,
a djevojka sitan vezak veze!

Reklama

 

Copyright (c) 2002-2011. Pisanija.com. Sva prava zadržana. Autor teme je O Pregador. Od 2012. pokreće Blogger.